Werich Voskovec Ježek

Jaroslav Ježek / Jiří Voskovec, Jan Werich


Tmavomodrý svět


D     B9     D  B9 A7 D A7
Netoliko, že je tma, ale nevidím
D       B9     D   A7  D
Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím
B        D
Vidím jenom to, že nevidím nic
B                 E7  A7
když připustím, že vidím, měl bych vidět víc
D         B9    E9    A7
Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím

D
Tak,
D9                B9
kam se poděl můj doposud dokonalý zrak
                  D
na všem leží neproniknutelně modrý mrak
   B9 A7 D   A7
tmavomodrý mrak
D
Sám
D9            B9
nevím ani kudy jíti mám a kam
                   D
a to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám
   B9 A7 D  G7 D
to je právě klam


B
Nemám hlad, tak co mi naplat
D
že mi chutná
E9      E7
Co naplat, že ač nemám hlad
Gmi6 D#dim A7
duše smutná


D
Pět
D9                  B9
neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let
               D
melancholicky jsem pozoroval svět
   B9 A7 D
tmavomodrý svět


Klobouk ve křoví


C C#dim G7 G+

C  B9 C#7 C   G+
Vítr vane pouští
C    B9   C  C7
po písku žene klobouk
Fmi  G#7 G7 C   Ami
zahnal ho do houští
Fmi   G#7 G7  C  G7
starý a černý klobouk


C   B9 C#7 C   G+
Kdepak je ta hlava,
C    B9    C  C7
která klobouk nosila
F    G7  C   Ami
Byla černá či plavá?
Fmi  G7   C
Komu asi patřila?


Emi       F
Kdo to v poušti zmizel?
Emi     A7
Odkud šel a kam?
G      D7
Jakou to měl svízel,
G    F7 F#7 G7  G+
že byl v poušti sám?


C   Ab  C   G+
Jen zaváté stopy
C    B9     A7
starý klobouk ve křoví
Dmi Fmi G#7 G7 C   Ami
nikdo nic nepochopí
Fmi   Ab7 G7 C
nikdo se nic nedoví


Chodidla


melodie není od J.Ježka/slova V+W
C7 F7 B D7

Gmi   Gdim    Gmi
Chodidla, mě zebou chodidla
Gdim   Gmi          D# G7
co kdyby nastydla, nemohl bych státi
C7           F7
já bych pak, bojím se, že bych pak
C7    C9    Gdim
mohl dostati rýmu, angínu
G#dim A7       Gdim D7
a  nakaziti celou rodi - nu.

Gmi  Gdim   Gmi
Mikroby, mě děsí mikroby
Gdim   Gmi          D# G7
plodí jen choroby, z mikrobů jde hrůza
C7
zima je mi z pomyšlení
D#     Gdim C7    F7      B  D7
že by se mi    nastydla cho-cho-chodidla.

Gmi   D+   B   Gmi
Aspirin, protein i piperaxin
Cmi D7   Gmi A7     D7
léky s lékaři z dveří vyrazím
Gmi  D+     A7     D
lékaři zavaří nám léky do jídla
A7    D  A7      D7
místo aby nám zahřály chodidla.


Nebe na zemi


G           Emi
Na Nirvánu na Olymp na nebe nevěřím
D7
když někdo svět pomlouvá
G    A7  D7
vždycky láteřím.
G           Emi
Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi
H      F#7
stačí mi pár krásných let
H   B H D7
někde na zemi.

D+   G  D+  G
Když já vám povídám
D+  G  D+  G
že je nebe na zemi
    A7
pravdu mám věřte mi.
Ami D  Ami  D
Za život život dám
Ami  D   Ami D
i když nerad umírám
  D+ Emi G   Emi
nejsem sám věřte mi.

   G7
Pro toho kdo chce žít
   C   G+  C
je na světě plno krás
     E7
a z těch krás nebe mít
  A7     D
záleží jenom na vás.
D+   G  D+  G
Jen na vás věřte mi
D+ G       E7  
záleží kdy přijde čas
      A7    D7    G
|: kdy pro nás začne nebe na zemi. :|fine

D+	xxx332
G+	xxx443


Svítá


D       C#7 Bmi
Do srdce se ti dívám,
D         H7
když pod oknem ti zpívám,
E7        D H7 Emi7 A7/5+
každou noc stejná slova, znova,
D  A7/5+   D       C#7 Bmi
svou serenádu, svou serenádu zpívám,
D        H7
marně se k oknu dívám,
E7       D Hmi
než zazpívám ji jednou,
E7   Emi7 Edim
hvězdy zblednou.


D Hmi Emi Gmi     D Hmi E7
Svítá,  probuď se už svítá
       B7       A7
zažeň chladný sen, bude horký den,
       D
je čas procitnout.
Adim Emi B7 D Hmi Emi Gmi       D  Hmi E7
Nad le-sy svítá,   hvězdy blednou, sví-tá,
       B7        A7
otevř' na můj hlas, nastává už čas,
       D  G7 D
chcešli uprchnout se mnou.


F          C
Chvíli, ještě malou chvíli,
      Dmi Ddim
a bude den bílý,
      A Adim Emi B7
bude konec do-bro- druž-ství.
D Hmi Emi Gmi    D Hmi E7
Svítá,  na východě svítá,
       B7      A7
každý příští den bude jako sen,
       D  G7 D   B7 D6
chcešli uprchnout se mnou.

A7/5+  x02021
Edim	x12020
Adim	x01212
B7	113131  
D6 	xx7777


Štěně


Jan Werich & Jiří Voskovec

  C            F   C
1. Narodilo se štěně, lidí se nebálo,
    F       C    F
  [: se svým stínem na stěně to štěně
    C   G     C
   celej den si hrálo. :]


2. A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy,
  [: rozběhlo se do ulic, do vesnic
   očuchávat rohy. :]


3. Čuchá tady, čuchá tam a ocáskem vrtí.
  [: uviděl to jeho pán - grobián,
  rozzlobil se k smrti. :]


4. Aby pes znal celou ves, to jsou ňáký mravy,
  [: takový všetečný pes na řetěz,
   to mu mravy spraví. :]


5. A tak na řetěze rost', až z něj vyrost' hafan,
  [: jednou mu pán dával kost pro radost
   a byl zle porafán. :]


6. Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal,
  [: dřív neublížil mouše, proč kouše,
   když jsem ho uvázal? :]


7. Seběhla se celá ves a pánovi praví:
  [: celý svět to ví už dnes, že řetěz
   mravy nenapraví. :]


Život je jen náhoda


blues

G    Ab A Bb      A  Ab G
Proč že se mi každou noc o tom jen zdá
 F#  F E     A7
o tom jen zdá jak v mém životě
   G   D7     G  A9 C7maj D7
vyšla má tak šťastná a krá-sná hvě-zda.
G    Ab A Bb      A  Ab G
Proč že se mi každou noc o tom jen zdá
  F# F E   A7
že ta hvězda mi dá to štěstí
    G   D7    G   Eb F G Emi6
o němž se mi ve dne nezdá.
Hmi  D+      Hmi7 Hmi6+
Zdání klame mimoto každý sen
     D G#dim A7
který v noci mí - váme
A9   D C  D7  D+
zažene příští den.

G      C7
Život je jen náhoda
G           G7
jednou si dole jednou nahoře
C      Cmi6
život plyne jak voda
Eb7 G  G6 D+   G  C7maj D+
a smrt je jako mo-ře.
G      C7
Každý k moři dopluje
G         G7
někdo dříve někdo později
C      Cmi6
kdo v životě miluje
Eb7 G G6  D+    G  C7maj D+
ať ne-ztrá-cí nadě-ji.
C       C7 G  G7
Až uvidí v životě zázraky
C      C7  C#dim G  G#7 A7
které jenom láska u - mí
A7
zlaté ryby vyletí nad mraky
D    Gmi6 Ddim D7 F#+
pak po - ro - zu - mí.
G      C7
Že je život jak voda
G          G7
kterou láska ve víno promění
C      Cmi6
láska že je náhoda
Eb7 G    D+  G  C7maj Hmi7 D+ G G6
a bez ní štěstí není.


Stonožka


foxtrot

D      Ddim    Emi7 A7/5+
Já vám nemám tyhle lidi rád
D       Hmi   Emi7 B7
co se nechtěj a neuměj smát
D  H7  Emi  Gmi
řekněte mi má to smysl
D   H7  Emi6 F#7
pořád si ka-bonit mysl
Hmi       F#
vždyť si člověk může brát
C#7       F#  A7
příklad ze zví-řat.

D       D7maj D6
Dejme tomu sto-nož-ka
D7maj   Ddim A7    Ddim
co má prá-ce  s obouváním
A7    G  F#7
jen se o-běda dočká
H7  Emi7  A7 D  A7/5+
začne se zou-vá-ním.

D        D7maj D6
Na každou totiž nož-ku
D7maj   Ddim A7     Ddim
má ponož-ku v botě vlož-ku
A7   G   F#7
a stačí bláta trošku
H7   Emi7  A7 D  C#7
prošou-pe ro-hož-ku.

F#     C#7
Ta snad má právo mít
F#    D#dim  F#
k zoufal-ství vlo-hy
A     E7
co to jen musí být
A    Adim A
když jí rozbo-lí nohy.

D          Dmaj7 D6
Mám-li vztek víc než trošku
D7maj  Ddim A7    Ddim
že bez práce mám jenom hlad
A7    G   F#7
vzpomenu na sto-nožku
H7   Emi7  A7 D  D6
a jsem na svě-tě rád.


Ezop a brabenec


foxtrot

C   Emi  Ami   Ami7 F  G7 C  G7 
Jednou z lesa domů se nesa mou-drý Ezop
C   Emi  Ami    Ami7 F G7  A7 
potkal brabce který bra-bence má-lem sezob
Dmi     E    Dmi   D7  G7
Brabenec se chechtá Ezop se hned ptá
C  Emi  Ami   Ami7  F  G Dmi G7 
čemu že se na trávě v lese prá-vě řeh-tá.


C     G7        C  Bb   A7
Já povídá brabenec se taky rád hlasitě chechtám,
   D7      Ab7   G7    C  D7 Dmi7 G7
chechtám když pupenec kyselinou leptám.
C       G7        C  Bb    A7
Vím totiž ten brabenec mravenečník že se mě neptá,
 D7      Ab7     G7     C  Dmi G7 C
neptá pozře mě ať se chechtám nechechtám.


Ab      Eb7     Ab      Eb7  
Kampak by to došlo třeba s pouhou ponravou
G     D7      Dmi    G7
kdyby měla plakat že je ptačí potravou.


C      G7        C  Bb   A7
Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej,
   D7      Ab7   G7   C
chechtej a na svou bídu si nezareptej.


Nikdy nic nikdo nemá


foxtrot

C  Emi  F  G7  C  Emi  H7  Emi
Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje
Ami  E7  Ami  A7  D7  G  D7   G7
kdyby bylo to co není a nebylo to co je.

C   Ami C   Ami C  Ami  C  Ami Edim
Nikdy nic nikdo nemá míti za de-fini-tiv-ní
G   Emi G    Emi G  A7  D7 G7
neb nikdy nikdo ne-ví co se může stá-ti.
C  Ami C   Ami  C  Ami  C   Ami Edim
Řekne se třeba že se to a to sta-ne tak a tak
G Emi G    Emi G  G7  C
ono to pak dopadne docela naopak.


F
Řeknete-li dnes život je pes
C        D7
co má být zítra za zvíře
G7
když je dnes pes.
C  Ami C    Ami C  Ami  C  Ami Edim
Protože ani ten pes není dnes defini-tiv-ní
G  Emi G  Emi G     G7   C   D7  G7
neví se zdali se ze psa vlk nemůže stát.


F
Dnes je čtvrtek zítra pátek
C        D7
v sobotu svátek v neděli
G7
je den matek.
C  Ami C    Ami C  Ami  C  Ami Edim
Protože ani ten den není dnes defini-tiv-ní
G  Emi G  Emi G     G7   C  Ab7  C  C6
neví se zdali se ze dne noc nemůže stát.


Půl párku


H.Zaret/Voskovec-Werich
melodie One Meat Ball pův. text L. Singer

  Cmi       Fmi G7
1. Mužíček skromný velice
           Cmi
  vstoupil do místní pivnice
          G#6+
  Nad jídelním lístkem bádal
   Cmi     G7
  co by si tak za šesták dal
  Cmi D7 Cmi G7  Cmi D7 Cmi G7
  půl párku    půl párku
   Cmi   C7   F  G7/5# Cmi
  nemohl si dát než půl pár-ku

  
2. Jak se vrchní nad stůl sklání,
  mužík mu šeptne své přání.
  Ticho se snese nad sálem,
  když vrchní zahřmí lokálem
  Půl párku, půl párku
  ten host si přeje půl párku.


3. Rozpačitě dí mužíček,
  prosil bych k tomu chlebíček.
  Vrchní hlasitějc než třeba řek,
  Půl párku a žádnej chleba.
  Půl párku, půl párku
  ten host si přeje půl párku.


4. Mužíček velmi zesmutněl,
  na celý párek však neměl.
  U stolu seděl jak pěna,
  lokálem zněla ozvěna.
  Půl párku, půl párku,
   Cmi   C7   F  G7/5# Cmi Fmi Cmi
  půl párku, to je bez chleba.

Leave a Comment